Orange neon sign saying "change"

Få med personalen på tåget när ni inför ny teknik

Felicia Berglund Arbetsplats Leave a Comment

Förändringsarbete är nödvändigt, men kan vara en utmaning för vilken växande organisation som helst. För att kunna växa, behöver både medarbetare och policys anpassas, annars är risken för misslyckande större. En del av förändringsarbetet som är viktig att ta hänsyn till, är att få med dig personalen när ni implementerar ny teknik på arbetsplatsen.

Läs vidare