Stå-upp-möten

Stå-upp-möten för att samarbeta effektivt

Felicia Berglund Möten Leave a Comment

När vi talar om modern arbetsplatsproduktivitet, vore det snudd på tjänstefel om vi inte diskuterade så kallade stå-upp-möten. Avsikten med den här mötesmetoden för teamsamarbeten eller informella konferenser är att hålla igång aktiviteten på företaget, hålla medarbetarna motiverade och fokuserade, samt att det ska leda till mera produktiva utbyten mellan teammedlemmarna. Men hur säkerställer du att mötena förblir professionella och inte mynnar ut i sociala sammankomster? Vi tittar lite närmare på bästa praxis kring den här typen av möten.

Läs vidare